Co-creatie

Ik word enthousiast van elk proces om te vernieuwen en te co-creëren; van elke poging om leven te geven aan het nieuwe en nog niet geborene. Ik gebruik en kies specifieke technieken of modellen ten dienste van de vraag en het potentieel; en als gereedschap in het proces van co-creatie.

 

Het proces van co-creatie,
of het is in individuele begeleiding/coaching/mentoring,
of in het orienteren van een team naar een nieuwe visie,
of in het leiden van alle stakeholders naar een gezamenlijke toekomst
heeft nood aan bepaalde kwaliteiten;
in jou en in mij en in alle partners.

 

Ik leef deze kwaliteiten in elk contact en ik nodig jou en je groep uit om er steeds beter in te worden naargelang we verder gaan.

Aanwezig zijn: weten waar je nu staat, erkennen hoe de dingen zijn in het moment zelf, integer handelen; en weten waar je vandaan komt, de geschiedenis waarderen van je organisatie en je cultuur, in balans zijn met je familie. Aanwezig zijn in je lichaam, in je zintuigen en je intuïtie; het balanceren van het mentale weten met het innerlijke, directe weten.

Dieper luisteren en spreken: We kunnen het nieuwe niet creëren - co-creëren - als we vastzitten in ons eigen gezichtspunt, in ons eigen weten. De wereld waarin we leven verandert steeds sneller en wordt alsmaar complexer: we hebben alle stukjes van de puzzel broodnodig. Luisteren is een kunst die nauwelijks gekend is in onze huidige (business)wereld. Het bestaat uit het kunnen opschorten van eigen diepe overtuigingen en uit het kunnen verplaatsen van onze aandacht. De kwaliteit van luisteren bepaalt de kwaliteit van de conversatie, die op zich cruciaal is om nieuwe mogelijkheden te laten ontstaan. We kunnen deze betekenisvolle conversaties begeleiden voor kleine en grote groepen, hele systemen en alles er tussenin.

Verruim: denk out of the box; integreer de schaduw aspecten die verborgen waren; verwelkom nieuwe bewegingen in je lichaam om open en gevoelig te worden voor nieuwe informatie. Ga op reis naar andere culturen; ga in gesprek met mensen uit andere werkterreinen; wees nieuwsgierig.

Integreer: het weten en het niet-weten; het hart, hoofd en handen; 'real time' en 'online' conversaties; schoonheid en winst; sociaal engagement en efficiëntie en nog veel meer!

Wees authentiek: Ik ben echt overtuigd dat authentieker worden, als individu en als organisatie, centraal en cruciaal is voor het creëren van de nieuwe wereld. Het is een voortdurend proces om ons ware kunnen en onze unieke kwaliteiten te ontvouwen. Alleen authentieke personen kunnen zich engageren in werkelijk co-creëren, kunnen iets groters creëren dan zichzelf, iets krachtigs en waardevols voor de wereld.

Innovatie en transformatie: al deze kwaliteiten leiden onvermijdelijke naar innovatie en echte transformatie. Ik zal getransformeerd worden door mijn kennis en ervaring op een nieuwe manier aan te wenden voor jouw specifieke situatie en jij zal getransformeerd worden door de nieuwe manieren van werken met je collega's. Nieuwe structuren om samen te werken en dingen te organiseren kunnen geboren worden: innovatie ten dienste van het geheel.

Het proces van co-creatie is 'a never ending story'. Deze kwaliteiten en het proces om ze te gebruiken zijn nooit af. Het is mijn intentie om je voldoende oefeningen te geven zodat deze kwaliteiten beklijven en eigen worden, zodat je alleen verder kan op je weg.


Volgende: Open Projecten

Terug naar: Welkom